Poprvé byl představen v roce 1969 britsko-americkým matematikem a informatikem Edgarem Frankem F. Coddem. Byl založen na teorii množin a predikátové logice prvního řádu. Umožňuje vysoký stupeň nezávislosti dat, základ pro zvládnutí sémantiky dat a použití množinově orientovaných jazyků. (20)

Zdaleka nejpoužívanější moderní systém pro správu verzí v dnešním světě je Git. Git je zralý, aktivně udržováný open source projekt. Byl původně vyvinut v roce 2005 Linusem Torvaldsem, slavným tvůrce jádra operačního systému Linux. Ohromující počet softwarových projektů, spoléhající na Git pro správu verzí, včetně komerčních projektů. (29)

Wiki systémem se označují stránky resp. weby, které uživatelům umožňují přidávat obsah a současně jej mohou uživatelé sami měnit. Wiky systém se nejčastěji používají k vytváření znalostních bází k podpoře programů, nápovědám apod. K nejznámějším wiki systémům patří wikipedia.org, otevřená internetová encyklopedie. (3)