Poprvé byl představen v roce 1969 britsko-americkým matematikem a informatikem Edgarem Frankem F. Coddem. Byl založen na teorii množin a predikátové logice prvního řádu. Umožňuje vysoký stupeň nezávislosti dat, základ pro zvládnutí sémantiky dat a použití množinově orientovaných jazyků. (4)