Základní deska (anglicky mainboard či motherboard) představuje základní hardware většiny počítačů. Hlavním účelem základní desky je propojit jednotlivé součástky počítače do fungujícího celku a poskytnout jim elektrické napájení. Postupem času se funkce základní desky rozšiřovala v tom, že sama začínala obsahovat některé součástky počítače, které se do ní dříve musely zapojovat zvlášť. (4)

Sběrnice (anglicky bus) je skupina signálových vodičů, kterou lze rozdělit na skupiny řídicích, adresových a datových vodičů v případě paralelní sběrnice nebo sdílení dat a řízení na společném vodiči (nebo vodičích) u sériových sběrnic. Sběrnice má za účel zajistit přenos dat a řídicích povelů mezi dvěma a více elektronickými zařízeními. Přenos dat na sběrnici se řídí […]

Procesor (CPU), je složitý sekvenční obvod, který zpracovává strojový kód. Je to jedna z nejzákladnějších komponent počítače. Na starosti má provádění veškerých programových instrukcí, zajišťuje spolupráci všech periferií a provádí matematické operace, proto určuje rychlost počítače.  Existují dvě varianty procesorů – procesory určené pro patice Slot a procesory určené pro patice Socket. Procesory do Slotu mají […]