MVC (Model View Controller) je softwarová architektura, která rozděluje datový model aplikace, uživatelské rozhraní a řídicí logiku do tří nezávislých komponent tak, že modifikace některé z nich má jen minimální vliv na ostatní. (0)

Programování Základní pojmy algoritmus – postup řešení problému – recept, výrobní návod, návod k obsluze … počítačový algoritmus – jednoznačný postup pro zpracování dat základní vlastnosti – jednoznačnost, konečnost, hromadnost … program – posloupnost příkazů, která určuje způsob zpracování dat (4)

Vysokoúrovňový objektově orientovaný programovací jazyk vyvinutý firmou Microsoft zároveň s platformou .NET Framework. Microsoft založil C# na jazycích C++ a Java (a je tedy nepřímým potomkem jazyka C, ze kterého čerpá syntaxi). (4)

Pascal je název programovacího jazyka, původně určeného hlavně k výuce programování. Jeho různé varianty a odvozeniny se však používají i k programování reálných aplikací. Jeho název byl zvolen na počest francouzského filosofa, matematika a fyzika Blaise Pascala. (0)