Wiki Systémy

Wiki systémem se označují stránky resp. weby, které uživatelům umožňují přidávat obsah a současně jej mohou uživatelé sami měnit. Wiky systém se nejčastěji používají k vytváření znalostních bází k podpoře programů, nápovědám apod. K nejznámějším wiki systémům patří wikipedia.org, otevřená internetová encyklopedie.

Wiki

Podstata

Wiki je z z havajského překladu „velmi rychlý“.
Wiki Syntaxe – využití jednoduchých značek pro tvorbu a formátování obsahu.
Wiki Slova – tvorba odkazů a zakládání nových stránek pomocí slov s velkým počátečními písmeny.
Wiki Konference – možnost editace a doplňování informací mnoha uživateli.
Wiki Skupiny – řízení činnosti uživatelů a přidělování oprávnění ke čtení, editaci a administraci.

Možnosti využití

Rozsáhlé encyklopedické informační systémy – Wikipedia.
Systémy pro dokumentaci projektů – DocuWiki.
Systémy pro vedení a publikování osobních poznámek – WikiBook.

Typy

DocuWiki – jednoduchá aplikace bez databáze určená pro provoz malých wiki webů.
MediaWiki – rozšířený systém používající databázi – Wikipedia.
PmWiki – jednoduchý, snadno nastavitelný a rozšiřitelný systém bez databáze.


PmWiki

Vlastnosti

 • jednoduchá instalace, konfigurace a lokalizace bez nutnosti provozu databáze
 • zachování historie úprav a verzí stránky
 • snadné rozšíření pomocí připravených skriptů
 • jednoduché nastavení a změna vzhledu

Instalace a nastavení

 • přenos souborů systému pomocí FTP do webové složky hostingu
 • úprava konfiguračního souboru – /local/config.php
  • nastavení výchozí strany, skupiny a webové složky
  • nastavení přístupových hesel

Struktura dat

Pmwiki.php – hlavní strana

 • Cookbook – rozšiřující moduly
 • Local – konfigurace – config.php
 • Pub – šablony (skiny) webu
 • Scripts – programové skripty PHP
 • Wiki.d – uživatelské stránky
 • Wikilib.d – výchozí stránky s informacemi o PmWiki

Tvorba obsahu

Skupiny

Skupina je obsahová sekce, pro kterou platí oprávnění – editor, upload, administrátor.

Stránky

 • začlenění do skupin, možnost nastavení oprávnění ke stránce
 • jméno souboru stránky – NázevSkupiny.NázevStránky – IT.Uvod

Texty

 • --> odsazení, \\ zalomení, '''tučné''', ''šikmé'', '+větší+', '-menší-'
 • !, !!, !!!, !!!!... – nadpisy H1 – H6
 • *, **, ***, ... – seznamy a podseznamy s odrážkou
 • #, ##, ### ... – číslované seznamy
 • využití formátovacích ikon a klávesových zkratek

pmwiki-ikony

 

 

Odkazy

externí odkaz%newwin%[[adresa|Text odkazu]] - [[http://note.stepanfichtner.cz/|WikiNote]]
vnitřní odkaz[[skupina.stranka|Text odkazu]] - [[IT.Uvod|Úvod doIT]]

Navigace

%sidehead% [[WebDesign.Uvod|Webdesign]](:if group WebDesign:)
*[[WebDesign.Wiki|Wiki systémy]]
*[[WebDesign.HTML|HTML kód]]
*[[WebDesign.Layout|Layout stránky]](:if:)

 Obrázky

 • externí obrázek – http://domena.cz/img/obrazek.jpg"Titulek" | Popisek
 • uploadovaný obrázek – Attach:logo.jpg"Titulek"
 • obrázek s odkazem – [[http://note.stepanfichtner.cz|Attach:logo.jpg"WikiNote"]]
 • odkaz na soubor ke stažení Attach:Soubor.Přípona"Titulek"

(3)

Sdílet na

FacebookTwitterGoogleTumblrLinkedInRedditPinterest


Napsat komentář