Linux – CMD

Příkazový řádek (CMD nebo terminál) představuje uživatelské rozhraní, ve kterém uživatel s programy nebo operačním systémem komunikuje zapisováním příkazů do příkazového řádku. Na rozdíl od textového rozhraní a grafického uživatelského rozhraní nevyužívá myš ani menu a nedovede pracovat s celou plochou obrazovky (terminálu).

 

Spuštění terminálu

Ikona vypadá následovně. ikonaCMD

Otevřete menu a napište terminál nebo klávesovou zkratkou Ctrl + Alt + T.

 

runcmd

Po otevření terminálu vidíte jeden řádek, tzv. prompt (příkazový řádek). V mém případě tam vidím stepanfichtner@sf-CELSIUS-H270:~$. Znamená to jménoUživatele@názevPočítače:vlnovka(~)je název adresáře kde teď právě jste a má specifický význám /home/jménoUživatele/ a dolarem($)končí řádek. Za ním se nachází kurzor kam píšete příkazy.

 

Zadejte příkaz date a potvrďte entrem. Vypíše vám to dnešní datum s aktuálním časem. Příkaz whoami vypíše uživatelský jméno.

 

Správa uživatelů a hesel

Jelikož je Linux již od prvopočátku víceuživatelský operační systém, je nutné nějakým způsobem rozlišovat, kteří uživatelé se můžou přihlásit k systému a za jakých podmínek. Uživatelem s nejvyšším oprávněním je v Linuxu uživatel root (super uživatel). Jeho činnost v systému není žádným způsobem omezena, a proto se doporučuje pracovat pod účtem uživatele s běžným oprávněním. Pro přepínání mezi uživateli lze v Linuxu použít příkazy su a sudo. Veškeré údaje ohledně uživatelských účtů a skupin uživatelů jsou standardně umístěny ve třech systémových souborech. Jsou to:

  • /etc/passwd – soubor obsahující seznam uživatelů, nastavení domovských adresářů, shellů, UID a GID čísel
  • /etc/shadow – soubor obsahující hashovaná hesla uživatelů a pravidla pro hesla
  • /etc/group – soubor obsahující skupiny uživatelů a jejich členy
UID - User Identificator - číslo uživatele, se kterým systém pracuje (root má 0)
GID - Group Identificator - číslo skupiny, se kterou systém pracuje (root má 0)

 

Přidání uživatele

Interaktivní

adduser jméno_uživatele

Neinteraktivní

useradd [parametry] jméno_uživatele

Interaktivně si vytvoříme uživatele root. Zadáme příkaz sudo passwd root. Zvolíme si nové heslo pro uživatele root a zadáme příkaz su, zadáme heslo, které jsme si zvolili pro uživatele root a jsme přihlášeni jako root. Všimněte si dvou věcí:

  1. místo dolaru ($) – ten je pro běžného uživatele – tak tam máme na konci mřížku (#) – ta je pro uživatele root.
  2. zobrazil se nám místo vlnovky (~) adresář v kterém se právě nacházíme.. na začátku jsme si řekli že vlnovka je specifický symbol pro /home/jménoUživatele/

Zpět se dostaneme příkazem exit.

 

passwdroot

Smazání uživatele

Interaktivní

deluser jméno_uživatele

Neinteraktivní

userdel [parametry]jméno_uživatele

 

Změna uživatele

usermod [parametry] jméno_uživatele

 

Obdobné příkazy pro správu skupin

addgroup jméno_skupiny
groupadd [parametry] jméno_skupiny
delgroup jméno_skupiny
groupdel [parametry] jméno_skupiny
groupmod [parametry] jméno_skupiny

 

Příkaz passwd

Slouží ke změně hesla uživatele, nebo změně parametrů hesel. Pokud je spuštěn bez parametru, mění heslo aktuálně přihlášeného uživatele, pokud jej spustí root s parametry, umožňuje měnit hesla (a jejich parametry) ostatním uživatelům. Příklad:

passwd -x 180 stepanfichtner

Tento příkaz nastaví expiraci hesla po 180 dnech pro uživatele stepanfichtner.

Následující příklad ukazuje neinteraktivní vytvoření uživatele z příkazové řádky (nastavuje domovský adresář, shell, skupinu, plné jméno uživatele, přihlašovací jméno uživatele)

useradd -d /home/jirka -s /bin/bash -G skupina -c ´Jiri Svoboda´ jirka

 

Správa disků

 

Souborová oprávnění

Souborový systém Linuxu používá pro nastavení přístupu k adresářům a souborům systém oprávnění. Tento systém umožňuje přístup na základě UID a GID přihlášeného uživatele. Každý soubor, nebo složka má přiřazeného svého uživatele, skupinu a oprávnění. Jednotlivá oprávnění mají svůj jednoduchý význam.  Systém pak při vyhodnocování oprávnění postupuje následovně. Porovná UID přihlášeného uživatele s UID nastaveným u souboru nebo složky. Pokud UID souhlasí, použije oprávnění z části user. Pokud UID nesouhlasí, pak porovnává GID přihlášeného uživatele s GID nastaveným u souboru nebo složky a pokud souhlasí, použije oprávnění z části group. Pokud nesouhlasí ani UID ani GID, pak se použije oprávnění z části other.

 

Význam oprávnění
Oprávnění Soubor Adresář
r Číst Číst
w Zapisovat Zapisovat
x Spoštět Spoštět

 

Oprávnění pro jednotlivé skupiny
Uživatel Skupina Ostatní
Dekadická oprávnění 400 200 100 40 20 10 4 2 1
Oprávnění r w x r w x r w x

(7)

Sdílet na

FacebookTwitterGoogleTumblrLinkedInRedditPinterest


Napsat komentář