Linux – Debian

Instalace OS Debian, instalace samba serveru, instalace XAMP serveru pro webový server a instalace systému moodle.

 

Instalace

Stažení

Stáhnul jsem si obraz CD i368 ze stránek debian.org.

V rozcestníku instalace jsem zvolil grafickou instalaci (dále si vyberete jazyk, zemi a rozložení klávesnice).

Instalační rozcestník

Nastavení uživatelů

Po zvolení se stáhnou drobnosti a pojmenujete si název počítače. Já si ho pojmenuji například ds001. Náledující krok je o pojmenování domény, není povinný. Zvolíte si své heslo např. Heslo11. Jméno uživatele a uživatelské jméno a heslo použiju stejné.

Rozdělení disků

Zvolíme Asistované – použít celý disk. Zvolíme disk. Nyní si máme vybrat jak chceme rozvětvit složky. Zapíšeme změny na disk. Začne se instaloat základní systém.

Vybral jsem si RAID1.

 

Správce balíčků

Zvolíme jazyk. Výběr zrcadla s archivem debianu vyberu ftp.cvut.cz. Nastaví se apt.

Balíčky

 • SSH server
 • print server
 • web server
 • standartní instalační balíčky
 • GNOME

Během instalace se nás zeptá na pár doplňků jestli je chceme nebo ne .. třeba jako GRUB zavaděč a jinak je instalace hotová a máme debian.

 

Připojení po síti přes SSH

ssh stepan@ds001

Přihlášení na root a zadáme heslo.

su

 Naistalujeme NTP clienta (služba pro nastavení datumu a času ze síťe)

apt-get install ntp

SAMBA

Nainstalujeme sambu

apt-get install samba

Otevřeme konfigurační soubor smb.conf

nano /etc/samba/smb.conf

Vložíme na konec a nastavíme

[ourfiles]
  comment = Nějaký komentář
  read only = no
  locking = no
  path = /cesta_sdileneho_adresare
  guest ok = no

CTRL + X pro uložení

Y pro potvrzení

Přidáme uživatele a nastavíme heslo.

smbpasswd -a Jmeno_uzivatele

Vypíšeme všechny uživatele.

pdbedit -w -L

Restartujeme sambu a máme hotový samba server.

/etc/init.d/samba restart

 

XAMP

Instalace potřebných balíčků.

apt-get install apache2 php5 mysql-server php5-mysql libapache2-mod-php5 php5-gd php5-curl php5-xmlrpc php5-intl phpmyadmin

Po instalaci mysql-server si zvolíme jméno a heslo.

MOODLE

Moodle instalace v angličtině.

 

Přihlásíme se do databáze jako root.

mysql -u root -p

Vložíme heslo a zadáme následující syntaxi.

CREATE DATABASE moodle;

Nastavení kodování databáze:

ALTER DATABASE moodle charset=utf8;

Ukončení a restart.

exit;
/etc/init.d/mysql restart

Stažení systému moodle.

wget https://download.moodle.org/download.php/stable30/moodle-latest-30.zip

Rozbalení moodlu.

unzip moodle-latest-30.zip

Vstup do adresáře home/stepan

cd /home/stepan/

Přesuneme (mv – move) do cílového adresáře www(adresář kde je uložen root webových stránek)

mv moodle /var/www/html/

Vstup do adresáře var/www/html

cd /var/www/html/

Vytvoříme adresář moodledata.

mkdir moodledata

Nastavíme práva, aby mohl uživatel www-data přistupovat do všech adresářů a souborů v moodle i moodledata.

chown -R www-data:www-data moodle
chown -R www-data:www-data moodledata

Každý může číst a spouštět soubory a vlastník souborů je může zapisovat.

chmod -R 755 moodle
chmod -R 755 moodledata

 

Otevřeme si v nano a změníme defaultní umístění web serveru.

nano /etc/apache2/sites-available/000-default.confDocumentRoot

Originalní umístění stránek je

DocumentRoot /var/www/html/

a upravíme jej na

DocumentRoot /var/www/html/moodle

CTRL + X pro uložení

Y pro potvrzení

Restartujeme

/etc/init.d/apache2 restart

 

Otevřeme webový prohlížeč a zadáme adresu našeho serveru.

im1

im2

im3

Pro nastavení databáze potřebujeme znát port kde server běží. Tento port zjistíme příkazem nmap localhost.

Tento příkaz zobrazí všechny otevřené porty na zadané adrese. Náš port je 3306 pro mysql.

nmap

im4 im6 im5

Moodle potřebuje pravidelně provádět operace jako je posílání emailů, čistit databázi, aktulizovat příspěvky atd.

Pro uživatele www-data otevřeme tabulku cron

crontab -u www-data -e

Nastavíme aby se  každých 10 minut spustil příkaz:

*/10 * * * * /usr/bin/php /var/www/html/moodle/admin/cli/cron.php >/dev/null

CTRL + X pro uložení

Y pro potvrzení

(18)

Sdílet na

FacebookTwitterGoogleTumblrLinkedInRedditPinterest


Napsat komentář