Sběrnice (anglicky bus) je skupina signálových vodičů, kterou lze rozdělit na skupiny řídicích, adresových a datových vodičů v případě paralelní sběrnice nebo sdílení dat a řízení na společném vodiči (nebo vodičích) u sériových sběrnic. Sběrnice má za účel zajistit přenos dat a řídicích povelů mezi dvěma a více elektronickými zařízeními. Přenos dat na sběrnici se řídí […]

MVC (Model View Controller) je softwarová architektura, která rozděluje datový model aplikace, uživatelské rozhraní a řídicí logiku do tří nezávislých komponent tak, že modifikace některé z nich má jen minimální vliv na ostatní. (1)

Wi-Fi je v informatice označení pro několik standardů IEEE 802.11 popisujících bezdrátovou komunikaci v počítačových sítích (též Wireless LAN, WLAN). Samotný název WiFi vytvořilo Wireless Ethernet Compatibility Aliance. Tato technologie využívá tak zvaného „bezlicenčního frekvenčního pásma“, proto je ideální pro budování levné, ale výkonné sítě bez nutnosti pokládky kabelů. Název původně neměl znamenat nic, ale časem se z […]

Tento příspěvek je o tvorbě eShopu na redakční systém WordPress. Díky tomu jak je WordPress rozšířený a oblíbený, neměl šanci se vyhnout eShopovým pluginům. Použitý plugin: WooCommerce Demonstrativní web: Fichy (3)

Počítačová síť – definice, rozdělení, topologie, způsoby propojení, parametry Prvky sítí – server, stanice, switch, router, firewall, schéma školní sítě Správa sítí – doména, adresace, serverové služby, zabezpečení sítě Bezdrátové sítě – standardy, prvky, parametry, bezpečnost, možnosti využití (62)

Programování Základní pojmy algoritmus – postup řešení problému – recept, výrobní návod, návod k obsluze … počítačový algoritmus – jednoznačný postup pro zpracování dat základní vlastnosti – jednoznačnost, konečnost, hromadnost … program – posloupnost příkazů, která určuje způsob zpracování dat (25)

Vysokoúrovňový objektově orientovaný programovací jazyk vyvinutý firmou Microsoft zároveň s platformou .NET Framework. Microsoft založil C# na jazycích C++ a Java (a je tedy nepřímým potomkem jazyka C, ze kterého čerpá syntaxi). (7)

Pascal je název programovacího jazyka, původně určeného hlavně k výuce programování. Jeho různé varianty a odvozeniny se však používají i k programování reálných aplikací. Jeho název byl zvolen na počest francouzského filosofa, matematika a fyzika Blaise Pascala. (2)