HyperText Markup Language (zkratka HTML) je v informatice název značkovacího jazyka používaného pro tvorbu webových stránek, které jsou propojeny hypertextovými odkazy. HTML je hlavním z jazyků pro vytváření stránek v systému World Wide Web, který umožňuje publikaci dokumentů na Internetu. (3)

Vektorovou grafiku webu dělíme na SVG a HTML CANVAS. Vektorová grafika je jeden ze dvou základních způsobů reprezentace obrazových informací v počítačové grafice. Zatímco v rastrové grafice je celý obrázek popsán pomocí hodnot jednotlivých barevných bodů (pixelů) uspořádaných do pravoúhlé mřížky, vektorový obrázek je složen ze základních, přesně definovaných útvarů, jako jsou body, přímky, křivky […]

Design webu neovlivní to, jak a odkud k vám na stránky lidé přijdou. Velmi významně ale ovlivní, jestli zůstanou, případně jak se na webu budou dále pohybovat. Webdesign tvoří úplně první dojem návštěvníka a rozhoduje o tom, jestli zaujme nebo ne. (0)