.NET/C#

Vysokoúrovňový objektově orientovaný programovací jazyk vyvinutý firmou Microsoft zároveň s platformou .NET Framework. Microsoft založil C# na jazycích C++ a Java (a je tedy nepřímým potomkem jazyka C, ze kterého čerpá syntaxi).

.NET framework

 • běhové prostředí s knihovnami komponent od Microsoftu
 • aplikace komunikují s .NET Frameworkem
 • .NET Framework umožňuje využití prvků Windows
 • současná verze .NET 4.5.1 (2016)
 • Typy frameworků
  • .NET Framework – osobní počítače s OS Windows
  • .NET Compact Framework – pro mobilní zařízení s OS Windows Mobile
  • .NET Micro Framework – programování mikroprocesorů v elektronických zařízeních
 • MONO – open source .NET Framework pro OS Linux a MacOS
 • Jazyk C#
  • vysoceúrovňový, jednoduchý, univerzální, objektový programovací jazyk
  • hlavní programovací jazyk pro platformu MS Windows a .NET frameworkem, současná verze C# 4.0
  • programování desktopových i webových aplikací
 • Vývojová prostředí
  • MS Visual Studio – komplexní vývojové prostředí s několika moduly
   • Visual C#, Visual C++, Visual Basic, Visual Web Developer
   • verze Express (free), Standard, Professional
  • Sharp Develop 4.0 – alternativní vývojové prostředí volně šířené
  • pro Windows i Linux

MS Visual C# (Sí Šarp)

 • Hlavní součásti
  • Editor kódu – barevné zvýraznění, automatické doplnění a automatické opravy chyb
  • Vizuální Designer – vizuální návrh s použitím palety nástrojů – ToolBox
  • Editor vlastností – úprava vlastností objektů
  • Průzkumník řešení – správa souborů a objektů – Solution Explorer
  • Debugger – ladící nástroje
  • Kompilátor – překladač kódu do spustitelné aplikace
  • Nápověda – kontextová nápověda s vazbou na webovou knihovnu MSDN
 • Struktura projektu
  • Řešení – Solution – SLN
   • umožňuje propojit několik projektů
  • Projekt – CSPROJ
   • informace, nastavení a soubory aplikace
  • Zdrojový kód – CS
   • Aplikace.CS – soubor s kódem programátora
   • Aplikace.Designer.CS – soubor generovaný designerem
   • Program.CS – soubor generovaný Visual Studiem
  • Spustitelná aplikace – EXE
   • hotová zkompilovaná aplikace

Základy C#

 • Datové typy
  • Celá čísla – INT
  • Desetinná čísla – FLOAT, DOUBLE, DECIMAL
  • Logický typ – BOOL
  • Znak – CHAR
  • Odkazové typy – STRING, OBJECT
 • Komponenty
  • Form, Label, TextBox, Button, ListBox, ComboBox, Panel, RichTextBox
  • MenuStrip, StatusStrip, Dialogy – OpenFile, SaveFile, Color, Font, Print
 • Události

Objektově orientované programování

 • Charakteristika OOP
  • moderní postupy programování – Java, C++, VB#, C#, Javascript, PHP, ASP/.NET …
  • rozdělení úloh na reálné prvky – objekty – zákazník, automobil, bankovní účet …
  • pro tvorbu profi programů a programových systémů – využití předdefinovaných tříd
 • Objekty
  • definice reálné věci nebo činnosti pomocí programovacího jazyka, která obsahuje:
   • datové položky – délka, šířka obdélníka
   • metody (funkce) – výpočet obvodu, výpočet plochy – zpracované datové položky
 • Třídy
  • CLASS – šablony pro vytváření objektů určitého typu
  • v C# představuje nová třída samostatný soubor – Clovek.cs, Kruh.cs
 • Vlastnosti a dědičnost

(2)

Sdílet na

FacebookTwitterGoogleTumblrLinkedInRedditPinterest


Napsat komentář