Javascript – řetězce

Řetězce napomáhají práci s textem.

Vlastnost

  • length — délka řetězce

Metody

  • charAt(index) — vrací znak, který leží na pozici dané parametrem; index prvního znaku je 0
  • indexOf(hledany, pozice) — vrací pozici hledaného podřetězce, pokud se podřetězec nenašel, vrátí se hodnota –1; pokud je uveden druhý parametr, prohledává se * * až od této pozice
  • substring(index1, index2) — vrací podřetězec řetězce určený dolním a horním indexem; index prvního znaku je 0
  • toLowerCase() — vrací řetězec, ve kterém jsou všechna velká písmena zkonvertována na malá
  • toUpperCase() — vrací řetězec, ve kterém jsou všechna malá písmena zkonvertována na velká
  • split() – rozdělnení řetězce

(2)

Sdílet na

FacebookTwitterGoogleTumblrLinkedInRedditPinterest


Napsat komentář