Pascal

Pascal je název programovacího jazyka, původně určeného hlavně k výuce programování. Jeho různé varianty a odvozeniny se však používají i k programování reálných aplikací. Jeho název byl zvolen na počest francouzského filosofa, matematika a fyzika Blaise Pascala.

 • Vlastnosti
  • vznik v 70. letech na technická univerzitě Curychu
  • pro výuku programování strukturovaného programování
  • přesná deklarace dat, přehledný zápis
 • Struktura programu
  • příkazy odděleny středníkem na samostatných řádcích
  • odsazení (indentace) příkazů podle zanoření v programové struktuře
  • Deklarační část
   • hlavička, deklarace typů, konstant, proměnných, procedur a funkcí
  • Hlavní program
   • programové struktury – seskupení příkazů, větvení, cykly …

 

 • Typy dat
  • Jednoduché
   • reálné – real
   • celočíselné – integer
   • logický – boolean
   • znakový – char
  • Strukturované
   • pole – array
   • zn. řetězec – string
   • záznam – record
   • množina – set of
   • soubor – file, text
 • Způsob deklarace
type evidence = record
         begin
         jmeno : string[20];
         vek  : integer;
         vydelek: real;
         end;
var zamestnanci: array[1..200] of evidence;
  k,n,i   : integer
  soubor   : text;

 

Programové struktury

 • Vstup a výstup dat
  • využití systémových procedur pro čtení read() a pro výpis write()
  • načtení hodnoty do proměnné cislo
   • write('Zadej hodnotu cisla : ') ;readln('cislo')
  • výpis výsledku součtu čísel v proměnných a,b
   • writeln('Soucet cisel ',a,' + ',b,' = ',a+b)
 • Syntaxe podmínek
 • Jednoduchá podmínka
if cislo < 0
 then write('Chyba!');
 • Úplná podmínka
if cislo < 0
 then write('Chyba!')
 else write(cislo);
 • Kombinovaná podmínka
if (a > 5) and (a < 10)
 then write('Spravne zadani')
 • Syntaxe cyklů
 • cyklus FOR
s počítadlem
  for i:=1 to 100 do
   begin
    příkaz_cyklu;
    příkaz_cyklu;
   end;
 • cyklus WHILE
se vstupní podmínkou
  while i > 0 do
   begin
    příkaz_cyklu;
    příkaz_cyklu;
   end;
 • cyklus REPEAT – UNTIL
s výstupní podmínkou
  repeat;
   příkaz_cyklu;
   příkaz_cyklu;
  until konec = 'k';

Práce se soubory

 • Deklarace a připojení
  • var <Název proměnné> : File of Integer ; {ciselny soubor}
   • var <Název proměnné> : Text ; {textovy soubor}
  • assign (<Jméno proměnné> , <Jméno souboru> );
   • assign (Soubor , 'C:\Text.txt');
 • Vytvoření/přepis souboru
  • rewrite ( <Jméno proměnné> );
 • Čtení souboru
  • reset ( <Jméno proměnné> );
 • Připojení na konec souboru
  • append ( <Jméno proměnné> );
 • Uzavření souboru
  • close ( <Jméno proměnné> );

(0)

Sdílet na

FacebookTwitterGoogleTumblrLinkedInRedditPinterest


Napsat komentář