Základy programování

Programování

 • Základní pojmy
  • algoritmus – postup řešení problému – recept, výrobní návod, návod k obsluze …
  • počítačový algoritmus – jednoznačný postup pro zpracování dat
   • základní vlastnosti – jednoznačnost, konečnost, hromadnost …
  • program – posloupnost příkazů, která určuje způsob zpracování dat

 • Postup při tvorbě programu
  • Analýza problému – definice zadání a možností řešení dané úlohy
  • Koncept řešení – volba metod řešení, rozložení řešení na dílčí úlohy
  • Sestavení algoritmu řešení – návrh datové struktury, zápis algoritmu
  • Zápis programu v programovacím jazyce
  • Ověření programu – překlad – kompilace a ověření správnosti programu
  • Optimalizace programu – vylepšování programu, kontrola vstupních a výstupních dat
 • Metody programování
  • Strukturované programování – členění programu na jednoduché celky – struktury
  • Vizuální programování – sestavení programu pomocí vizuálních komponent a řídících akcí
  • Objektové programování – řešení je modelováno pomocí objektů, které obsahují data i metody zpracování

Programovací jazyky

 • Rozdělení

podle úrovně

 • nižší pr. jazyky – využití sady instrukcí procesoru
Strojový kód nebo Assembler
 • vyšší programovací jazyky – srozumitelné příkazy a instrukce překládány pro OS a procesor
C, C#, Java, Pascal, VisualBasic …

podle způsobu překladu

 • interpretované – spouštěné v běhovém prostředí(Interpreter), které postupně překládá a vykonává příkazy
JavaScript, PHP, Python …
 • kompilované – přeložené do spustitelného tvaru (exe) pomocí překladače (kompilátoru)
C, C#, Java, Pascal, VisualBasic …
 • Srovnání

C

 • historicky nejstarší, vyvinutý v 70. letech pro OS Unix, předchůdce C++, Java a C#
 • programování OS, systémových aplikací, překladačů a interpreterů

Pascal

 • jazyk vyvinutý na univerzite v Curychu v 70. letech pro výuku programování
 • programování aplikací pro DOS – TurboPascal, pro Windows – ObjectPascal a Delphi

Delphi

 • v podstatě objektově rozšířený jazyk Pascal využívající vizuální komponenty (VCL)
 • rychlý vývoj jednodušších aplikací pro Windows

C#

 • moderní, univerzální jazyk vyvíjený Microsoftem pro Windows
 • využívá běhové prostředí a knihovny MS .NET

Java

 • univerzální, vyvinutý firmou SUN Microsystems v 90. letech
 • nejpoužívanější, vychází z C a C++, Open source licence

Vývojové diagramy

 • Vlastnosti a značky
  • názorný způsob zobrazení způsobu řešení úlohy
  • normalizované značky ČSN 36 9030 a ČSN ISO 58071996
 • Příklad diagramu
Konec a začátek algoritmu
Běžný příkaz
Podmíněný výraz
Cyklus s určeným počtem opakování
Cyklus s podmínkou na konci
Cyklus s podmínkou na začátku
Ruční vstup
Zobrazení výstupu
Zpracování souboru
Uložení dat do souboru
Podprogram
Spojovací značka
Spojovací čára

Programové struktury

 • Podmínka neúplná
 • Podmínka úplná
 • Vícenásobné větvení
 • Seskupení příkazů
 • Cyklus se vstupní podmínkou
 • Cyklus s výstupní podmínkou
 • Cyklus s počítadlem

prog-vd01

prog-vd

 

 

 

 

 

 

(4)

Sdílet na

FacebookTwitterGoogleTumblrLinkedInRedditPinterest


Napsat komentář