Sítě – hardware sítí

Aby bylo možné vytvořit z počítačů síť, musí být počítače doplněny o síťový hardware a software. Pod pojmem síťový hardware rozumíme:

  • síťové karty do všech propojovaných počítačů
  • přenosové prostředky – kabely k propojení (u bezdrátových sítí to jede i bez nich)
  • Hub (rozbočovač) nebo Switch (přepínač)
  • Router (směrovač)
  • Modem (modulátor, demodulátor) k úpravě signálu pro přenosové prostředky

Rozdělení

Počítačové sítě se skládají ze dvou základních částí. Zaprvé pasivní část, zahrnující různá vedení, která propojují jednotlivá zařízení sítě (např. metalické a optické vedení). Proto, aby se mohli uživatelé dostat k informacím na lokální server či na internet, jsou ale potřeba aktivní prvky. Ty zahrnují síťové přepínače (switche), routery, access pointy, firewally a různá bezpečnostní zařízení zajišťující vyšší prioritu pro vyřízení některých požadavků.

SOHO

* zkratka small office / home office, segment trhu počítačů a spotřebního zboží, výpočetní technika vhodná pro malé kanceláře nebo domácí použití.

(1)

Sdílet na

FacebookTwitterGoogleTumblrLinkedInRedditPinterest


Napsat komentář