Joomla je systém umožňující vytvořit vlastní webové stránky a zobrazit na nich mnoho různých aplikací, bez potřeby znalosti programování. Joomla je zcela zdarma a dostupná pro všechny. Dostupná je v mnoha jazykových modifikací, což znamená že i člověk neznalý anglického jazyka může s tímto systémem pracovat. (2)